Vilket Bristav-nummer har ?

Susanna Hoberts Bristav-nummer är

2

Susanna Hobert
var med i avsnittet Kapitel 116 Padawans
i podden Bcbuddz med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Susanna Hoberts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym