Vilket Bristav-nummer har ?

Steve Angellos Bristav-nummer är

2

Steve Angello
var med i avsnittet 92
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Steve Angellos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet