Vilket Bristav-nummer har ?

Steffo Törnquists Bristav-nummer är

3

Steffo Törnquist
var med i avsnittet 97
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 213
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Steffo Törnquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym