Vilket Bristav-nummer har ?

Stefan Carlssons Bristav-nummer är

2

Stefan Carlsson
var med i avsnittet 38
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 291
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Stefan Carlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet