Vilket Bristav-nummer har ?

Sigge Eklunds Bristav-nummer är

2

Sigge Eklund
var med i avsnittet 3
i podden Takshow med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sigge Eklunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym