Vilket Bristav-nummer har ?

Sigge Eklunds Bristav-nummer är

2

Sigge Eklund
var med i avsnittet 1.
i podden Med Henrik Lundqvist i omklädningsrummet med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sigge Eklunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym