Vilket Bristav-nummer har ?

Serendipity Ashkan Pouyas Bristav-nummer är

3

Serendipity Ashkan Pouya
var med i avsnittet 51
i podden Framgångspodden med
Alexander Pärleros

Alexander Pärleros
var med i avsnittet 36
i podden Framgångspodden med
Kristoffer Appelquist

Kristoffer Appelquist
var med i avsnittet 280
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Serendipity Ashkan Pouyas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet