Vilket Bristav-nummer har ?

Serendipity Ashkan Pouyas Bristav-nummer är

3

Serendipity Ashkan Pouya
var med i avsnittet 51
i podden Framgångspodden med
Alexander Pärleros

Alexander Pärleros
var med i avsnittet 98
i podden Framgångspodden med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Serendipity Ashkan Pouyas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet