Vilket Bristav-nummer har ?

Sebastian Erikssons Bristav-nummer är

2

Sebastian Eriksson
var med i avsnittet 28
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Sebastian Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym