Vilket Bristav-nummer har ?

Sebastian Erikssons Bristav-nummer är

2

Sebastian Eriksson
var med i avsnittet 89
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Sebastian Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet