Vilket Bristav-nummer har ?

Savan Kotechas Bristav-nummer är

2

Savan Kotecha
var med i avsnittet 28
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Savan Kotechas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet