Vilket Bristav-nummer har ?

Sara Youngs Bristav-nummer är

2

Sara Young
var med i avsnittet 15
i podden David Batras Podcast med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Sara Youngs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet