Vilket Bristav-nummer har ?

Sara Bergmark Elfgrens Bristav-nummer är

2

Sara Bergmark Elfgren
var med i avsnittet 140
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Sara Bergmark Elfgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym