Vilket Bristav-nummer har ?

Sanna Brådings Bristav-nummer är

3

Sanna Bråding
var med i avsnittet 102
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 100
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 9 november
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Sanna Brådings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym