Vilket Bristav-nummer har ?

Sanna Brådings Bristav-nummer är

3

Sanna Bråding
var med i avsnittet 106. Stånd-Punkt
i podden Ihop Med Josefin med
Josefin Crafoord

Josefin Crafoord
var med i avsnittet 125. Ta Bort Alla Män!
i podden Ihop Med Josefin med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 199
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Sanna Brådings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet