Vilket Bristav-nummer har ?

Roland Ulvselius Bristav-nummer är

1

Roland Ulvselius
var med i avsnittet 37
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Roland Ulvselius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet