Vilket Bristav-nummer har ?

Rocky Jensens Bristav-nummer är

3

Rocky Jensen
var med i avsnittet #25
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #51
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Rocky Jensens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet