Vilket Bristav-nummer har ?

Robert Samuelssons Bristav-nummer är

2

Robert Samuelsson
var med i avsnittet 142
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Robert Samuelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym