Vilket Bristav-nummer har ?

Robert Lauls Bristav-nummer är

3

Robert Laul
var med i avsnittet 68
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Robert Lauls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet