Vilket Bristav-nummer har ?

Rille Nerbes Bristav-nummer är

1

Rille Nerbe
var med i avsnittet 106
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rille Nerbes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet