Vilket Bristav-nummer har ?

Rickard Olssons Bristav-nummer är

3

Rickard Olsson
var med i avsnittet Rickard Olsson
i podden Grunden Media Podcast med
Carl-Magnus Eriksson

Carl-Magnus Eriksson
var med i avsnittet Daniel Lemma
i podden Grunden Media Podcast med
Daniel Lemma

Daniel Lemma
var med i avsnittet 10
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Rickard Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet