Vilket Bristav-nummer har ?

Rickard Olssons Bristav-nummer är

3

Rickard Olsson
var med i avsnittet 195
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 108
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rickard Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym