Vilket Bristav-nummer har ?

Richard Wisemans Bristav-nummer är

3

Richard Wiseman
var med i avsnittet 63. Lyssnarfrågor och Richard Wiseman
i podden Skeptikerpodden med
John Houdi

John Houdi
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Richard Wisemans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym