Vilket Bristav-nummer har ?

Richard Herreys Bristav-nummer är

3

Richard Herrey
var med i avsnittet #9
i podden Superältarna med
Jenny Jägerfeld

Jenny Jägerfeld
var med i avsnittet #8
i podden Superältarna med
Thomas Järvheden

Thomas Järvheden
var med i avsnittet 56
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Richard Herreys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym