Vilket Bristav-nummer har ?

Putte Nelssons Bristav-nummer är

3

Putte Nelsson
var med i avsnittet Episod #18: "Du är Christer Pettersson du också"
i podden Radio Birro med
Marcus Birro

Marcus Birro
var med i avsnittet 129
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Putte Nelssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet