Vilket Bristav-nummer har ?

Pia Steenslands Bristav-nummer är

2

Pia Steensland
var med i avsnittet 59
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pia Steenslands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym