Vilket Bristav-nummer har ?

Petter Lindblads Bristav-nummer är

2

Petter Lindblad
var med i avsnittet 79
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Petter Lindblads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet