Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Smiths Bristav-nummer är

2

Peter Smith
var med i avsnittet #65 – All English Christmas Special
i podden The Power Meeting Podcast med
Jonathan Rollins

Jonathan Rollins
var med i avsnittet 1 maj 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Peter Smiths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym