Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Settmans Bristav-nummer är

2

Peter Settman
var med i avsnittet 143
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Settmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym