Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Gärdenfors Bristav-nummer är

2

Peter Gärdenfors
var med i avsnittet 23
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 63
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Gärdenfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet