Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Gärdenfors Bristav-nummer är

2

Peter Gärdenfors
var med i avsnittet 37
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 243
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Gärdenfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym