Vilket Bristav-nummer har ?

Pete Wrights Bristav-nummer är

2

Pete Wright
var med i avsnittet Filmpodden #31½: The Next Reel
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Pete Wrights poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet