Vilket Bristav-nummer har ?

Per Samuelsons Bristav-nummer är

2

Per Samuelson
var med i avsnittet 37
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Per Samuelsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym