Vilket Bristav-nummer har ?

Per Grankvists Bristav-nummer är

2

Per Grankvist
var med i avsnittet 48
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Extrasode: Finlands Fylla
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Per Grankvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym