Vilket Bristav-nummer har ?

Per Anderssons Bristav-nummer är

1

Per Andersson
var med i avsnittet 62
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Per Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym