Vilket Bristav-nummer har ?

Pelle Porseryds Bristav-nummer är

3

Pelle Porseryd
var med i avsnittet 50
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 23
i podden Nemo Möter En Vän med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 155
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pelle Porseryds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym