Vilket Bristav-nummer har ?

Pelle Blohms Bristav-nummer är

3

Pelle Blohm
var med i avsnittet #68
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 61
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pelle Blohms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym