Vilket Bristav-nummer har ?

Patrik "DJ Sleepy" Elofssons Bristav-nummer är

2

Patrik "DJ Sleepy" Elofsson
var med i avsnittet 189
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrik "DJ Sleepy" Elofssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym