Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Lius Bristav-nummer är

2

Patrick Liu
var med i avsnittet 07
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Patrick Lius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym