Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Lius Bristav-nummer är

2

Patrick Liu
var med i avsnittet 80
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Patrick Lius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym