Vilket Bristav-nummer har ?

Pamela Anderssons Bristav-nummer är

2

Pamela Andersson
var med i avsnittet 33
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Linda Åberg

Linda Åberg
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pamela Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym