Vilket Bristav-nummer har ?

Pär Lernströms Bristav-nummer är

1

Pär Lernström
var med i avsnittet 71
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pär Lernströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet