Vilket Bristav-nummer har ?

Oskar Linnros Bristav-nummer är

2

Oskar Linnros
var med i avsnittet 65
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Oskar Linnros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym