Vilket Bristav-nummer har ?

Olof Wretlings Bristav-nummer är

2

Olof Wretling
var med i avsnittet #8
i podden Konversation med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 275
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Olof Wretlings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet