Vilket Bristav-nummer har ?

Olle Terenius Bristav-nummer är

4

Olle Terenius
var med i avsnittet #39 NjjiiIIIIiiiiIIn
i podden RadioScience med
Lisa Beste

Lisa Beste
var med i avsnittet #40b Mammutbajs, kiss och virus
i podden RadioScience med
Torill Kornfeldt

Torill Kornfeldt
var med i avsnittet 52
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 72
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Olle Terenius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet