Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Aurells Bristav-nummer är

1

Ola Aurell
var med i avsnittet 27 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Ola Aurells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet