Vilket Bristav-nummer har ?

Nina Cavalli-Björkmans Bristav-nummer är

2

Nina Cavalli-Björkman
var med i avsnittet 13
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 137
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nina Cavalli-Björkmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym