Vilket Bristav-nummer har ?

Nima Kouchekis Bristav-nummer är

4

Nima Koucheki
var med i avsnittet #06 – INTE RÄCKA TILL
i podden Manligt & Skamligt med
Afram Gabro

Afram Gabro
var med i avsnittet #24 – ÅNGESTPODDEN
i podden Manligt & Skamligt med
Ida Höckerstrand

Ida Höckerstrand
var med i avsnittet 86
i podden Ångestpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nima Kouchekis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym