Vilket Bristav-nummer har ?

Niklas Lundqvists Bristav-nummer är

2

Niklas Lundqvist
var med i avsnittet 42
i podden Harduintesettden med
Erik Wadman

Erik Wadman
var med i avsnittet 103
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Niklas Lundqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym