Vilket Bristav-nummer har ?

Nic Schröders Bristav-nummer är

3

Nic Schröder
var med i avsnittet 9
i podden Podografen med
Mikael Jepson

Mikael Jepson
var med i avsnittet 8
i podden Podografen med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet 32
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nic Schröders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym