Vilket Bristav-nummer har ?

Navid Modiris Bristav-nummer är

3

Navid Modiri
var med i avsnittet 08. Konsten att hitta på
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Navid Modiris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym