Vilket Bristav-nummer har ?

Navid Modiris Bristav-nummer är

3

Navid Modiri
var med i avsnittet 08. Konsten att hitta på
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 18. Psykoanalys
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 276
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Navid Modiris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet