Vilket Bristav-nummer har ?

My Skarsgårds Bristav-nummer är

3

My Skarsgård
var med i avsnittet 90
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 49
i podden Nemo Möter En Vän med
André Wickström

André Wickström
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se My Skarsgårds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet