Vilket Bristav-nummer har ?

My Skarsgårds Bristav-nummer är

3

My Skarsgård
var med i avsnittet 90
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 34
i podden Nemo Möter En Vän med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se My Skarsgårds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym