Vilket Bristav-nummer har ?

Morgan Allings Bristav-nummer är

2

Morgan Alling
var med i avsnittet #9
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Morgan Allings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet