Vilket Bristav-nummer har ?

Mona Sahlins Bristav-nummer är

2

Mona Sahlin
var med i avsnittet 32
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mona Sahlins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym