Vilket Bristav-nummer har ?

Moa Svans Bristav-nummer är

2

Moa Svan
var med i avsnittet 117
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Moa Svans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym