Vilket Bristav-nummer har ?

Miriam Lundqvists Bristav-nummer är

3

Miriam Lundqvist
var med i avsnittet EP48
i podden Nördigt med
Tove Bengtsson

Tove Bengtsson
var med i avsnittet EP82
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 126
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Miriam Lundqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet