Vilket Bristav-nummer har ?

Miranda Siganders Bristav-nummer är

2

Miranda Sigander
var med i avsnittet 110
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Miranda Siganders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet