Vilket Bristav-nummer har ?

Miranda Siganders Bristav-nummer är

2

Miranda Sigander
var med i avsnittet 114
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Miranda Siganders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym